Privacybeleid

Cultureel Centrum Onder de Linden (hierna: “ODL”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy document beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens en e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking

ODL verzamelt de gegevens van personen die bij ODL kaarten kopen of het gebouw huren voor de uitvoering van culturele en/of educatieve activiteiten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website.
De verspreiding van de nieuwsbrief (maandladder) onder de bezoekers van ODL.
Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven).
Het versturen van facturen aan huurders van het gebouw.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Vragen over privacy?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Stichting Cultureel Centrum “Onder de Linden redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met de Stichting Cultureel Centrum “Onder de Linden opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacy beleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Stichting Onder de Linden
Middenweg 150
1462 HL Middenbeemster
info@onderdelindenbeemster.nl

Wijziging van dit privacy document.

Stichting Cultureel Centrum “Onder de Linden behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy document te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. De laatste wijziging dateert van 25 oktober 2019