Cultuur voert actie !!

Het college heeft een groot aantal culturele verenigingen in de Beemster laten weten dat de subsidie dit jaar met 50% wordt verlaagd.  In 2019 komt de subsidie in zijn geheel te vervallen.

Als het college haar plannen daadwerkelijk uitvoert, verdwijnt de cultuur uit de Beemster.
* Muziek aan de Middenweg, bekend in heel Noord-Holland, heeft geen bestaansmogelijkheden meer.
* Cultureel centrum Onder de Linden loopt het risico dat de deuren gesloten zullen worden.
* De  Beemster Fanfare zal, met zijn hoge muzikale niveau, minder evenementen muzikaal kunnen ondersteunen.
* Oefenruimte voor muziek- en theaterverenigingen komt op de tocht te staan.
* Koorzang in de Beemster zal verdwijnen.
* Het Historisch Genootschap Beemster krijgt het heel moeilijk.
* De bibliotheek legt het loodje.

In haar brief aan de inwoners van Beemster van 9 februari over het besluit voor een bestuurlijke fusie wordt gesteld dat de fusie zal leiden tot een “krachtige gemeente die goed kan opkomen voor de belangen van de inwoners van de Beemster. Zo krijgt Beemster de toekomst die zij nodig heeft: financieel gezond en een krachtig bestuur, met oog voor inwoners, ondernemers, verenigingen en alle anderen die van Beemster, Beemster maken.”

Het zou beter zijn om dat oog voor de verenigingen nu te hebben en niet over drie jaar als veel verenigingen hun activiteiten al hebben moeten staken wegens de subsidiemaatregel.

Als je cultuur uit een gemeenschap haalt, dan maak je deze gemeenschap onleefbaar. Of je nu wel of niet gaat fuseren.
Dus maak van Beemster, Beemster en zorg dat het niet doodstil in onze polder wordt.